Menu Menu
Myst Clothing
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych Myst Clothing

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych Myst Clothing

 

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest firma Agnieszka Łaszek z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Orkana 19/2, NIP: 7491977764, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.mystclth.com
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Wartość Bonów: 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN (na życzenie większe kwoty).
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy lub na stoisku handlowym podczas targów i konwentów.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy
7. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.


II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy lub na stoisku handlowym podczas targów i konwentów.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy za pomocą szybkich płatności elektronicznych lub przelewem na konto, a na stoisku handlowym podczas targów i konwentów gotówką lub kartą płatniczą.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

8. W przypadku zwrotu towaru zakupionego za pomocą bonu podarunkowego, zwrot środków odbywa się w takiej samej formie w jakiej zostały zapłacone. Zostanie wystawiony bon na taką samą kwotę, a dopłata zostanie zwrócona w tej samej formie w jakiej została wniesiona.

III. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl